Masz pytania? Napisz do nas: biuro@heroicimagination.org lub zadzwoń 32 331 58 73 wew. 23 lub 24

Zostań Trenerem HIP!

Zdobądź licencję Trenera HIP!
Prowadź szkolenia w swoim mieście, bądź na terenie całej Polski!
Zostań częścią międzynarodowego Projektu, dzięki któremu Świat staje się lepszy!
7 krajów

Projekt ma charakter międzynarodowy, równolegle wdrażany jest m.in. w USA, Australii, na Węgrzech i w Polsce.

263 szkół w Polsce

Prowadzi dodatkowe zajęcia HIP. Na lekacjach dzieci uczą się podstawowych zagadnień Projektu.

669 nauczycieli

zaangażowanych  w projekt, przekazują wiedzę dzieciom
w ramach bezpłatnych 
zajęć.

40 licencji trenerskich

Zdobądź Certyfikat Trenera HIP
i rozwijaj Projekt
szkoląc nauczycieli  z całej Polski.

Dlaczego warto?

Zdobądź unikalną wiedzę

Na szkoleniu zdobądziesz wiedzę z zakresu psychologii społecznej i postępowania w sytuacjach wymagających interwencji. 

Zarabiaj prowadząc szkolenia

Dzięki temu szkoleniu nabierzesz pełnych uprawnień do szkolenia tzw. nauczycieli HIP. Nauczyciel HIP to osoba, która przekazuje wiedzę bezpośrednio dzieciom.

Dołącz do grona Trenerów HIP

Na całym świecie setki trenerów, coachów, psychologów oraz nauczycieli zaangażowanych jest w ten projekt.

Zmieniaj z Nami Świat na lepsze

Już teraz Projekt cieszy się dużym powodzeniem 
i zainteresowaniem. Wspólnie zmieniajmy nasze nastawienie i stańmy się bohaterami dnia codziennego!

Badania naukowców wskazują, że szkoły zwykle nie są uczą takich kompetencji społecznych jak empatia, kształtowanie tolerancji, współczucia i bohaterskich zachowań.

W szkołach gdzie takie zajęcia są prowadzone, efekty są zdumiewające!

50 % uczniów poprawia wyniki w nauce
38 % poprawia swoją średnią ocen
44 % mniej uczniów kończy naukę przedwcześnie, (zapobieganie "wypadaniu" z systemu szkolnego)
63 % prezentuje bardziej pozytywne zachowania!
Uczy etycznego zachowania i opierania się takim zjawiskom, jak:
 • znęcanie się
 • dręczenie
 • negatywny konformizm
 • pasywna obojętność
Skupia się wokół określonych zagadnień:
 • siła sytuacji społecznych
 • nacisk grupy rówieśniczej i konformizm
 • efekt widza uprzedzenia i dyskryminacja
 • posłuszeństwo i władza

CELE:

Zachęcić do bohaterskich czynów w kluczowych sytuacjach i umożliwić takie zachowania

Przygotować do etycznego działania i odczuwania współczucia oraz wzbudzać moralną odwagę, jednocześnie nauczając o mocy sił sytuacyjnych

Nauczyć rozwijania umiejętności odważnego i etycznego działania, nawet przy negatywnych naciskach społecznych

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy
w szczególności:

 • trenerów 
 • coachów
 • psychologów
 • wykładowców
 • nauczycieli

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą szkolenia, warsztaty i w tym kierunku chcą się rozwijać.

Dla kogo to szkolenie nie będzie odpowiednie?
Jeśli jesteś nauczycielem i chcesz zdobyć uprawnienia do prowadzenia lekcji HIP a co za tym idzie wdrażać projekt bezpośrednio w szkołach to szkolenie nie będzie dla Ciebie odpowiednie. 

Aby wziąć udział w szkoleniu dla nauczycieli kliknij poniżej.

Jeśli powyższy przycisk nie działa - skontaktuj się z nami:
biuro@heroicimagination.org lub zadzwoń 32 331 58 73 wew. 23 lub 24

SCHEMAT ORGANIZACYJNY:

Opinie uczestników Projektu

 Na szkoleniu dowiedziałam się, że tak naprawdę każdy kto ma kontakt
z nauczycielami, pedagogami, i innymi osobami, które w swojej pracy zawodowej
i hobbystycznej mają kontakt z dziećmi i młodzieżą, może zostać Trenerem
i prowadzić warsztaty z Efektu Biernego Widza, Nastawienia Rozwojowego czy Przezwyciężania Uprzedzeń i Dyskryminacji. Na magicznym Nikiszowcu poznałam
Z-Team: Agnieszkę Wilczyńską,  Mariolę Paruzel-Czachurę i Justynę Kapelan (a podczas dalszych spotkań również Agnieszkę Skorupę i Michała Brola), osoby których pasja i zaangażowanie  sprawiły, że czułam potrzebę działania, czytania, dowiadywania się nowych rzeczy, ale przede wszystkim dzielenia się nimi z innymi osobami.

 Jestem nauczycielem i trenerem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni. Kiedy tylko dowiedziałam się o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach HIP, byłam bardzo podekscytowana. Sama świadomość, że będę brała udział w projekcie profesora Zimbardo,  napawała mnie radością. Czekałam na nie śledząc strony internetowe projektu, zanim te na dobre zaczęły działać. Szkolenie z pierwszego modułu pozwoliło mi zrozumieć, na czym polega schemat szkolenia, dlaczego projekt jest tak innowacyjny, czym jest interwencja. Uskrzydlona wróciłam do Krakowa i rozpoczęłam pracę z uczniami, a niedługo potem z nauczycielami. O wpływie Projektu na uczniów pisałam wraz z Bernadetą Szklarską w krakowskim Hejnale Oświatowym nr 2 /160, ale siła projektu polega też na tym, że wywiera on również wpływ na nas, dorosłych, a to za sprawą Trenerów Z-Team prowadzących szkolenie, ich osobowości oraz sposobu jego poprowadzenia.

Kto szkoli Trenerów HIP?

dr hab Agnieszka Wilczyńska

Lider Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce

autorka, współautorka (lub redaktor) ponad stu publikacji w tym dwóch książek o poczuciu przynależności i wykluczeniu społecznym. Od roku 2015 adiunkt Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wcześniej wykładowca m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i na Uniwersytecie w Weronie. Psycholog praktyk, współpracuje z wybitnymi badaczami, organizuje konferencje i realizuje międzynarodowe projekty - jest m.in. liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i Programu Rozumienie Ludzkiej Natury w Polsce we współpracy z Profesorem Philipem Zimbardo. 

dr Mariola Paruzel-Czachura

doktor nauk humanistycznych, psycholog, zastępca dyrektora i adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od 2012 roku także wykładowca na Śląskiej Akademii Medycznej, na której wykłada psychologię dla studentów medycyny w języku angielskim. Realizuje badania w obszarze psychologii moralności i etyki zawodu psychologa. W ramach „Projektu bohaterskiej wyobraźni” (Heroic Imagination Project) współpracuje z prof. Philipem Zimbardo jako trener i naukowiec od 2013 roku. 

dr Agnieszka Skorupa

psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianymi różnicami indywidualnymi, a szczególnie zachowaniem człowieka w sytuacjach skrajnych
i ekstremalnych. Współredaktorka podręcznika “Psychologiczna Praca z Filmem”, książek „Film w edukacji i profilaktyce” i „Film w terapii i rozwoju” oraz publikacji “Człowiek wobec gór”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji z cyklu “Filmowe Psycho-Tropy”, pomysłodawczyni i współautorka programu profilaktyki HIV/AIDS realizowanego na terenie województwa śląskiego. W inicjatywę Heroic Imagination Project jest zaangażowana od początku wdrażania programu w Polsce. Wraz z dr Mariolą Paruzel-Czachura i mgr Michałem Brolem tworzy Z-Team. 

Moduły

I

Jak Bierni Obserwatorzy 
mogą stać Bohaterami?

Efekt biernego widza czyli tzw. efekt gapia utrudnia lub uniemożliwia świadome reagowanie w sytuacjach nagłych i niejasnych. Mamy skłonności do reagowania podobnie jak pozostali obserwatorzy, kiedy jesteśmy jednym z wielu świadków kryzysowego zdarzenia. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak rozpoznawać i przezwyciężać efekt gapia, a także jak skutecznie i mądrze pomagać, rozwijać empatię, moralną odwagę, postawy prospołeczne oraz  wiarę we własne siły i możliwości.

III

Rozwijanie sytuacyjnej 
świadomości siły autorytetu.

Siła autorytetu, dynamika grupy oraz mechanizmy sytuacyjne mają duży i nie zawsze dobry wpływ na podejmowane decyzje i życiowe strategie.  W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy o mocy sytuacji społecznych, ślepocie sytuacyjnej i sile autorytetu.  Wzmacniamy obywatelskie postawy świadomego, etycznego reagowania w obronie własnych przekonań oraz dobra innych.

V

Przezwyciężanie uprzedzeń
i dyskryminacji.

Ludzką tendencją jest postrzeganie innych grup przez pryzmat charakterystycznych im cech. Naturalną skłonnością jest dobre traktowanie ludzi, z którymi czujemy się związani lub podobni oraz negatywne tych, którzy należą do grup od nas różniących się. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy o naturalnych skłonnościach członków grup do bezrefleksyjnych uprzedzeń wobec członków grup obcych. Wzmacniamy umiejętność opierania się stereotypowemu spostrzeganiu grup aby przeciwdziałać zjawiskom wykluczania i dyskryminacji. Poznajemy mechanizmy występujące w procesie oceny i samooceny, aby uczynić pierwszy krok do przełamywania stereotypów, łagodzenia konfliktów i wzmacniania relacji międzyludzkich.

II

Tworzenie nastawienia 
rozwojowego.

Przekonanie, że inteligencja czy umiejętności są stałe hamuje motywację do nauki i rozwój. Natomiast nastawienie rozwojowe pozwala świadomie rozwijać zdolności i poprawiać osiągnięcia. Nauka może stać się zabawą a podjęcie nowych wyzwań jeszcze bardziej satysfakcjonujące. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak kształtować postawę ukierunkowaną na rozwój, pomagamy przezwyciężać ograniczenia i błędne wyobrażenia o sobie samych. Nastawienie rozwojowe rozwija motywację i wytrwałość, wspiera w nieustannym poszukiwaniu ścieżek osobistego rozwoju, pozwala przekuwać porażkę w sukces i budować poczucie własnej wartości.

IV

Przekształcanie konformizmu
na korzystny dla osoby.

Mamy tendencję do przyjmowania opinii większości, nawet jeśli rozum mówi nam co innego. Subtelna, ale i potężna presja grupy może przyćmić nasze preferowane wybory. Ważne by umieć oprzeć się presji. Uległość nie zawsze popłaca… W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak zwiększać świadomość swoich automatycznych tendencji i zastępować je rozsądnym reagowaniem. Wspieramy umiejętności refleksyjnego i racjonalnego działania w sytuacjach niejasnych oraz odważnego i etycznego reagowania, nawet przy negatywnych naciskach społecznych.

VI

Radzenie sobie z zagrożeniem stereotypem.

Na co dzień wszyscy zmagamy się z zagrożeniem stereotypem. Presja, samokrytyka oraz niskie oczekiwania dodatkowo obniżają motywację do podejmowania wyzwań, wpływając niekorzystnie na poczucie własnej wartości i poziom osiągnięć. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak wzmacniać własną odporność wobec zagrożenia stereotypem. Dostarczamy wiedzy i strategii jak opanować skłonności do nie przystosowawczych atrybucji i zamieniać je w realne oczekiwania sprzyjające motywacji i wszechstronnemu  rozwojowi.


Przekazuj wiedzę nauczycielom

3 Kongres Polskiej Edukacji 

Kim jest Profesor Philip Zimbardo?

Autor słynnego eksperymentu więziennego, który w latach 70. stworzył fikcyjne więzienie w podziemiach Uniwersytetu Stanforda, ukazując drzemiące w ludziach skłonności do okrucieństwa, postanowił na bazie doświadczeń swego życia, skierować apel  – o dostrzeganie w sobie potencjału bohatera ! Bohater to nie tylko Spiderman, Batman czy Robin Hood. Bohaterami bywamy codziennie niosąc nawet symboliczną pomoc innym, w sytuacjach kryzysowych natomiast wyzwalamy w sobie odwagę, o jaką nawet się nie podejrzewamy, czyniąc rzeczy wielkie. Warto w ten apel uwierzyć. Jest on tym bardziej autentyczny, że pochodzi od człowieka, który całe naukowe życie poświęcił zrozumieniu istoty zła.

Idea Projektu Bohaterskiej Wyobraźni

ZMIANA WIZERUNKU BOHATERA W XXI WIEKU

Bohaterowie są przedstawiani jako Ci, którzy uzyskali uznanie mediów – celebryci,  sportowcy, artyści muzyczni i filmowi. Rzadziej słyszymy o zwykłych kobietach i mężczyznach, którzy zrobili coś znaczącego dla ogólnego dobra lub poświęcili się dla innych. Bohaterstwo w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni nie jest zarezerwowane dla tych jednostek, które osiągają coś niezwykłego albo impulsywnie podejmują ryzyko, a raczej jest to sposób myślenia i zestaw „nawyków”, które posiadać może każdy z nas. Staramy się zmienić znaczenie bohaterstwa i uczynić go bardziej istotnym dla świata w XXI wieku, aby nie było ono jedynie odwaga fizyczną, ale też etyczną. Dlatego też, najważniejszym aspektem heroizmu jest zdolność do tworzenia pozytywnych zmian w trudnych sytuacjach.

ZROZUMIEĆ BOHATERA

Bohaterstwo to aktywna próba przeciwdziałania niesprawiedliwościom i kreowania pozytywnych zmian w świecie, pomimo różnego rodzaju nacisków, aby postąpić inaczej. Może on obejmować skuteczne radzenie sobie w niejasnych sytuacjach, pomoc innym w potrzebie, ustalanie i realizację celów, wszystko aby promować dobro innych. Przyzwyczajeń i nawyków uosabiających mądre i skuteczne akty heroizmu można się nauczyć, można do nich zachęcać, wzmacniać je i modelować. Są one możliwe do osiągnięcia przez każdego w dowolnym momencie naszego życia.

BOHATERSKA WYOBRAŹNIA

Bohaterowie tacy jak Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luter King Jr, Vaclav Havel, Daniel Ellsberg i Irena Sendlerowa wykorzystali moc bohaterskiej wyobraźni. Jest ona naturalna, a każdy z nas posiada zdolność do marzeń o lepszym jutrze. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni przekazujemy wiedzę i uczymy umiejętności, które każdy uczestnik sam będzie wprowadzał do swojej rzeczywistości. Wierzymy, że każdy z nas posiada zdolność do rozwoju i stworzenia znaczącej i trwałej zmiany, którą jest sposób myślenia zachęcający nas do działania w imieniu innych lub obrony sprawiedliwości i równości.

PAMIĘTAJ!

Bohaterów wśród nas jest wielu, czasem wystarczy tylko ich uważnie poszukać! Projekt wspiera tworzenie bohaterskiej wyobraźni u dzieci i młodzieży oraz podkreślanie jej u tych, którzy ją już posiadają!

Projekt w polskich mediach

Koszt szkolenia

Szkolenie - Trener HIP - I moduł

1399 zł

Terminy nadchodzących szkoleń

Gdzie?

Gliwice, ul. Wieczorka 22

Kiedy?

13 styczeń 2018

20 styczeń 2018

24 luty 2018

Uwaga! Rezerwując termin teraz oszczędzasz 100 zł!

 ̶1̶3̶9̶9̶ zł

Tylko teraz możesz kupić to szkolenie w cenie:

1299

oferta ważna jeszcze:

Ilość miejsc ograniczona. 

W cenie szkolenia:

 • koszt licencji
 • materiały
 • lunch

DO ZOBACZENIA!

<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>